Mitt navn er Astri Pedersen. Jeg er grunnlegger av- og leder for "Hjerte For Mennesker". Organisasjonen har som formål å hjelpe enkeltmennesker og familier som av ulike grunner har vært utsatt for sykdom, ulykker eller som ofre for skjevheter i samfunnet. Men jeg vil presisere at det er like viktig for meg å sette fokus på gladsakene, få frem smilet i hverdagen"

Hjerte For Mennesker's ledelse:

Daglig leder

Regnskapsfører (Hagland Finans)

                                                                                                                                     

 

MEDALJE, DIPLOMER og HILSEN: I 2010 ble jeg kåret til "Årets Hjertedame" av ukebladet Allers. 17. januar 2014 ble jeg så tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv. Under den høytideligheten fikk jeg også hilsen fra Haugesund Kommune ved ordfører Petter Steen jr.